Stal nierdzewna

2H13, 3H13 , 4H13, 3H17M , H18

Stale nierdzewne (zwane popularnie INOX) to grupa stali wysokostopowych odpornych na różnego typu korozję, zarówno atmosferyczną, wodną, jak i ziemną. Przedmioty wykonane z tego rodzaju stali są więc odporne m.in. na działanie czynników atmosferycznych, rozcieńczonych kwasów oraz roztworów alkalicznych. Stale nierdzewne podlegają obróbce cieplnej, hartowaniu i odpuszczaniu.

Stal nierdzewna jest materiałem o bardzo uniwersalnym działaniu, w zależności od rodzaju stopu, stosowana jest m.in. do tworzenia wyrobów w przemyśle chemicznym, naftowym, petrochemicznym, spożywczym, żeglarskim, a także do tworzenia przedmiotów gospodarstwa domowego oraz narzędzi chirurgicznych./b>

Nasz asortyment

W naszej ofercie posiadamy 5 rodzajów stali nierdzewnej:

2H13

Stal o ograniczonej spawalności; wykazuje dużą odporność na korozję atmosferyczną, na korozyjne działanie wód naturalnych (z wyjątkiem kopalnianych i wody morskiej), niektórych rozcieńczonych zimnych kwasów organicznych i nieorganicznych, alkoholu, benzyny, olejów, smarów, ciekłych paliw, gorących oparów ropy naftowej oraz produktów spożywczych, które nie zawierają soli.

Zastosowanie: części maszyn o zwiększonej wytrzymałości i twardości – wały, śruby, sprężyny, formy do odlewów pod ciśnieniem.

3H13

Stal nierdzewna, charakteryzuje się odpornością na korozje w umiarkowanie agresywnym środowisku, wodzie, roztworach soli oraz rozcieńczonych roztworach kwasu azotowego. Słabo odporna na środki zawierające chlor – kwasy organiczne, mydła i rozpuszczalniki.

Zastosowanie: wały, tłoki, zawory, śruby, narzędzia chirurgiczne, sprężyny, dławice, narzędzia pomiarowe, formy do przetwórstwa tworzyw sztucznych, wyposażenie elektroniczne, elementy pomp i zaworów, narzędzia skrawające.

4H13

Stal nierdzewna martenzytyczna; odporna na korozję czynników atmosferycznych, rozcieńczonych zimnych roztworów soli, roztworów alkalicznych, alkoholi, benzyny oraz innych ciekłych paliw, gorących oparów ropy naftowej, olejów i smarów, a także produktów spożywczych pozbawionych soli oraz wszelkich innych środków konserwujących. Po obróbce cieplnej wykazuje wysokie twardości rzędu 52-54 HRC.

Zastosowanie: narzędzia chirurgiczne, łożyska toczne, sprężyny, narzędzia tnące, narzędzia skrawające, narzędzia pomiarowe, przedmioty gospodarstwa domowego, części i maszyny w przemyśle chemicznym, naftowym i petrochemicznym.

3H17M

Stal chromowo molibdenowa odporna na działanie: korozji naprężeniowej, korozji atmosferycznej, wód naturalnych z wyjątkiem kopalnianych i podobnych, stopionej siarki i par siarki, rozcieńczonych zimnych kwasów organicznych, roztworów soli, rozcieńczonych roztworów alkalicznych, ciekłych paliw, gorących par ropy naftowej, produktów spożywczych. Niższa podatność na korozję wżerową ze względu na dodatek molibdenu.

Zastosowanie: wały, wrzeciona, trzpienie, zawory, narzędzia chirurgiczne, urządzenia do produkcji kwasu azotowego, części maszyn i urządzeń w przemyśle chemicznym.

H18

Stal nierdzewna odporna na korozję atmosferyczną, wód naturalnych (z wyjątkiem kopalnianych i wody morskiej), rozcieńczone zimne roztwory soli, niektóre rozcieńczone zimne kwasy organiczne i nieorganiczne, benzynę. ciekłe paliwa, gorące opary ropy naftowej, oleje, smary, gorących tlenków, gorący rozcieńczony kwas azotowy, alkohole, a także produkty spożywcze z naturalnym ze składem pozbawionym soli i innych substancji konserwujących. Ze względu na wyższą zawartość węgla charakteryzuje się odpornością na ścieranie i wysoką twardością (dobrze zachowuje krawędzie).

Zastosowanie: narzędzia chirurgiczne, wysokiej jakości noże (głównie noże w przemyśle spożywczym), łożyska toczne, panewki, zawory, części od których wymagana jest zwiększona odporność na ścieranie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach handlowych i marketingowych przez WIND-STAL s.c. Dariusz Kowalczyk, Dorota Kowalczyk oraz przez podmioty trzecie.