RODO

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIND-STAL s.c.
Dariusz Kowalczyk, Dorota Kowalczyk

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I DOSTAWCÓW WIND-STAL S.C. DARIUSZ KOWALCZYK, DOROTA KOWALCZYK, I PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)informuję, że:

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka

WIND-STAL S.C. Dariusz Kowalczyk, Dorota Kowalczyk i podmioty powiązane ,adres:Kolska 21 , 62-613 Osiek Mały, e-mail: pwwindstal@vp.pl.

 

2.Dane osobowe Pana/i/będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie o ochronie danych w celu realizacji umowy.

 

3.Dane osobowe będą przekazywane tylko odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

4.Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

 

6.Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

7.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

8.Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.